ul. Stanisława Kierbedzia 4
00-728 Warszawa
Tel.: 601 625 080
Tel.: 695 310 103
Tel.: 602 180 466
e-mail: biuro@archaios.pl
ARCHAIOS Sp. z o.oProjekty Realizowane

1. Kamala Sp. z o.o. – doradztwo konserwatorskie przy projekcie budowlanym rewaloryzacji budynku koszar na działalność handlową i usługi oraz zabudowy w rawelinie Fortu Służew w Warszawie, zabudowa usługowo-mieszkaniowa

2. Srebrna Sp. z o.o. - doradztwo konserwatorskie w zakresie nieruchomości przy ul.Srebrnej w Warszawie

3. Euronet Sp. z o.o. - Consulting Euro-doradztwo konserwatorskie wraz ze zgodą właściwych urzędów na postawienie bankomatów w zabytkowych obszarach Warszawy, Sopotu, Wrocławia, Olsztyna

4. Biprodrzew S.A - doradztwo konserwatorsko-inwestycyjne przy rozbudowie i nadbudowie budynku przy ul.Żurawiej 32/34 w Warszawie

5. Griffin Real Estate - doradztwo konserwatorskie przy projekcie zabudowy działki przy ul. Szucha 6 w Warszawie[ oficyna pałacyku Jasia Gawrońskiego]

6. PHT Sp. z o.o. - doradztwo konserwatorskie oraz uzyskanie zgody urzędu konserwatorskiego na wymianę okien w nieruchomości przy ul Solidarności 61 w Warszawie

7. Humańska Sp. z o.o. - doradztwo konserwatorskie przy projekcie remontu nieruchomości oraz budowy budynku mieszkalnego przy ul.Humańskiej 13 w Warszawie

8. Uzdrowisko Konstancin - prowadzenie projektu remontu i rozbudowy Restauracji "Konstancja" w Konstancinie

9. Doradztwo konserwatorskie dla Diecezji Legnickiej - Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie.Projekt realizowany ze środków europejskich. Wartość projektu 40 mln PLN.

10. Doradztwo konserwatorskie dla Prawosławnej Diecezji Chełmsko-Lubelskiej - restauracja cerkwi drewnianych na Polesiu Lubelskim i Podlasiu [Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Sławatycze, Chełm, Sosnowica] - projekty realizowane ze środków MKiDN.

11. Doradztwo konserwatorskie przy restauracji najstarszych cerkwi na Ziemiach Polskich - Szczebrzeszyn,Dołhobyczów.Projekt realizowany ze środków mechanizmu norweskiego - wartość projektu 2 mln euro. » zobacz więcej

12. Opracowanie konserwatorskiego studium możliwości inwestycyjnych na terenie Fortu Blizne 3 w Warszawie z przeznaczeniem na centrum hotelowo-kongresowe z funkcją sportowo - rekreacyjną - projekt realizowany we współpracy z pracownią projektową FESTGRUPA Sp.z o.o. » zobacz więcej

13. Sobiesław Zasada S.A. salon Ferrari – Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w budynku Centrum Bankowo-Finansowego w Warszawie na potrzeby salonu samochodowego wraz z opinią konserwatora zabytków

14. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej mykologicznej budynku Pałacu w Kociszewie Gm. Grójec w.

15. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – opracowanie ekspertyzy konserwatorsko-budowlanej kolizji fragmentu fortu Zbarż z jezdnią ulicy Witrażowej w Warszawie zaproponowanie wytycznych konserwatorskich i uzgodnienie ich z konserwatorem zabytków. Prowadzenie nadzoru archeologicznego i konserwatorskigo - projekt realizowany we współpracy z pracownią projektową FESTGRUPA Sp.z o.o.

16. Miasto Stołeczne Warszawa-Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko-architektonicznej budynku kas – dawne baseny Legii

17. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - inwentaryzacja reliktów fortu Zbarż, nadzór konserwatorski i archeologiczny - projekt realizowany we współpracy z pracownią projektową FESTGRUPA Sp.z o.o.

18. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nadzor archeologiczny przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 802

19. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych - wykonanie inwentaryzacji wraz z analizą historyczną i serwisem fotograficznym odkrytych komór podczas robót na zadaniu: Przebudowa ul.Andersa-etap I – przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słowińskiego

20. Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Gdańsku - sprawowanie nadzorów archeologicznych na budowie Trasy W-Z w Gdańsku

21. Nadzór konserwatorski w czasie budowy autostrady A2 Stryków-Konotopa - we współpracy z BUDIMEX SA

22. Nadzór archeologiczny przy rozbudowie drogi krajowej S8 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa łódzkiego - we współpracy z Bilfinger Berger

23. HOCHTIEF Development Poland – badania archeologiczne pozostałości historycznej zabudowy oficyn przylegających do 1939 r. do tzw. „ Kamienicy Raczyńskich”

24. WOSiR – Warszawa - projekt rekonstrukcji wieży do skoków dawnych basenów Legii

25. Sobiesław Zasada S.A - zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego przy ul. Omulewskiej w Warszawie

26. RSM PRAGA - nadzór archeologiczny przy prowadzeniu prac ziemnych przy budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Namysłowskiej w Warszawie

27. Totalizator Sportowy Sp.z o.o. - projekty budowlane remontów 16 budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Wyścigów Konnych w Warszawie we współpracy z firmą Trendbud

28. MINISTERSTWO ZDROWIA - opracowanie programu prac konserwatorskich bramy pałacu Teppera-Duckerta [ Pod Czterema Wiatrami] usytuowanego przy ul.Długiej w Warszawie

29. AIR JURKOWSCY - ARCHITEKCI - wykonanie opracowania naukowo-historycznego dla inwestycji: budowa obiektu biurowo-usługowego na terenie Fortu Mokotów oraz uzyskanie opinni SKZ

30. Kamala Sp. z o.o. – przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych na terenie Fortu Służew w Warszawie oraz sporządzenie sprawozdania zgodnie z zaleceniami SKZ

31. Totalizator Sportowy Sp.z o.o. – wykonanie studium historyczno-konserwatorskiego, studium dostępności inwestycji oraz świadczenie usługi polegającej na doradztwie konserwatorskim dla Terenu Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie przy ul.Puławskiej

32. Mazurska Development Sp.z o.o (we współpracy Knight Frank, Richard Ellis) – doradztwo konserwatorskie, wykonanie projektu, realizacja i montaż oznakowania dla Industrial and Commercial Bank of China na budynku Griffin House przy Pl.Trzech Krzyży w Warszawie

33. Poznańska 37 Sp.z o.o. – doradztwo konserwatorskie wraz z projektowaniem oraz uzyskanie pozwoleń dla koncepcji mieszkaniowo-hotelowej dla nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków w Warszawie

34. Ministerstwo Zdrowia – projekt prac konserwatorskich Sali Kasetonowej w budynku Ministerstwa w Warszawie

35. ICON REAL ESTATE Sp. z o.o. – ratownicze badania archeologiczno-wykopaliskowe wraz z przygotowaniem działki do zabudowy na Żabim Kruku w Gdańsku

36. SGGW Warszawa - nadzór i doradztwo konserwatorskie projektu budowlanego i wykonawczego na terenie Parku Rozkosz w Warszawie

37. PHT Sp. z o.o. - wykonanie studium możliwości inwestycyjnych na terenie nieruchomości zabytkowej w Warszawie-Al.Solidarności 61

38. Doradztwo konserwatorskie przy modernizacji kamienicy zabytkowej w Warszawie-Nowogrodzka 14

39. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bieżące nadzorowanie prac konserwatorskich oraz pełny zakres doradztwa konserwatorskiego dla realizowanych projektów

40. nsMoonStudio Sp.z o.o.[Kraków] - Doradztwo konserwatorskie w zakresie pozyskania warunków zabudowy dla nadbudowy o dwie kondygnacje nieruchomości wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków w Warszawie przy ul.Nowogrodzkiej 19

41. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Doradztwo konserwatorskie w zakresie rozbudowy skrzydła północnego i południowego w budynku przy ul.Podleśnej w Warszawie, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków dla potrzeb Centrum Medycznego Mavit Sp.z o.o.

42. GDDKiA w Warszawie - Wykonanie ekspertyzy stanu zachowania poszczególnych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie zespołu architektoniczno-produkcyjnego Hosera w Pruszkowie-Żbikowie oraz ocena wpływu autostrady A2 na cmentarz parafialny w Pruszkowie-Żbikowie

43. Państwowe Muzeum Archeologiczne-Stowarzyszenie Starożytników - Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwierzy" - projekt finansowany przez EOG -mechanizm norweski [1.115 mln Pln] - doradztwo konserwatorskie

44. Prawosławna Diecezja Chełmsko – Lubelska - Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe - Konserwacja, Renowacja ,Digitalizacja Zabytkowych Cerkwi – projekt finansowany przez EOG - mechanizm norweski [12.889.942 Pln] - doradztwo i nadzór konserwatorski

45. Platige Image - Telekomunikacja Polska - opinia konserwatorska dotycząca korekty granic na terenie zabytkowym Fortu Mokotów w Warszawie.

46. Griffin Real Estate - doradztwo konserwatorskie przy projektach realizowanych w Warszawie.

47. MTPolska,Stowarzyszenie Starożytników - doradztwo i organizacja II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,Wyposażenia Archiwów,Muzeów,Biblotek "DZIEDZICTWO" oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich w Warszawie [7-9.10.2014].

48. Griffin Real Estate - doradztwo konserwatorskie oraz uzyskanie zaleceń i decyzji SKZ na wymianę drzwi drewnianych na szklane w Pałacyku przy ul.Szucha 6 w Warszawie [tzw.Pałacyk Gawrońskiego]

49. Kamala Sp.zoo - doradztwo konserwatorskie,wykonanie ekspertyz i wykonanie studium na określenie funkcji użytkowych dla Fortu Służew w Warszawie.

50. MTTargi-Stowarzyszenie Starożytników-doradztwo i organizacja III Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,Wyposażenia Archiów,Muzeów i Bibliotek ‘’ Dziedzictwo’’ oraz II Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich.5-7.10.2015

51. Warszawa.Daniłowskiego 19-Inwestor Prywatny –doradztwo konserwatorskie przy rozbiórce i budowie budynku jednorodzinnego na terenie urbanistycznym chronionym konserwatorsko[zespół zabudowy dawnej Spółdzielni Miieszkaniowej’’Zdobycz Robotnicza’’]

52. MTTargi-organizacja konferencji ‘’ Hotele w Zabytkach’’ na VIII Targach’’ World Hotel’’w Warszawie.14.10.2015

53. IT Fashion Polska- doradztwo konserwatorskie przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków w Warszawie.Powiększenie przestrzeni handlowej.[ Moliera 1].

54. Inwestor Prywatny-doradztwo w zakresie remontu budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków i realizacja projektu nowej zabudowy na części działki-Humańska 13 w Warszawie

55. Griffin Real Estate,Emilia Nieruchomości.Sp.zoo- doradztwo konserwatorskie w zakresie rozbiórki Domu Meblowego ‘’ Emilia ‘’w Warszawie wraz z jego przeniesieniem.

56. Echo Investment- doradztwo konserwatorskie w zakresie postępowania konserwatorskiego wobec budynku hotelu’’Cracowia’’ w Krakowie.Konsultacja projektu nowej zabudowy.

57. Inwestor prywatny- doradztwo konserwatorskie w zakresie zabudowy przy ul.Iwicka 1/3,Mokotowska 79, Strzelecka,Al.Jerozolimskie 97 w Warszawie

58. MTTargi-Stowarzyszenie Starożytników-doradztwo i organizacja IV Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,Wyposażenia Archiwów,Muzeów i Biblotek’’ Dziedzictwo’’ Oraz III Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

59. AFI-Złota 83.Sp.zoo- doradztwo konserwatorskie przy remoncie Kamienicy wpisanej do Rejestru Zabytków przy ul.Złotej 83 w Warszawie.

60. Kościół Starokatolicki Mariawitów- doradztwo konserwatorskie przy projekcie rewitalizacji Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku.

61. MTTargi –organizacja konferencji’’Realizacja funkcji hotelowych w obiektach zabytkowych-Współpraca architekta z konserwatorem’’ na IX Targach ‘’World Hotel’’ -14.10.2016

62. II Kongres Konserwatorów Polskich -Warszawa-Kraków.6-10 październik 2015-Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Polsce’’ Nowe Otwarcie’’współorganizator.

63. Euronet Sp.zoo- doradztwo konserwatorskie w zakresie montażu bankomatów na terenach objętych nadzorem konserwatorskim [min. Stare Miasto Warszawa,Sopot]