ul. Cybernetyki 19B, kl.C, p.IV
02-677 Warszawa
Tel.: 695 310 103
Tel.: 602 180 466
e-mail: biuro@archaios.pl
ARCHAIOS Sp. z o.oOferta

Konserwacja zabytków i usługi archeologiczne to dwie podstawowe dziedziny, którymi od 2008 roku zajmuje się firma Archaios. Nasza oferta jest odpowiedzią na potrzeby zwiększającego się rynku tego typu usług. Jako jedyna firma świadczymy tak szeroką gamę usług:

Konserwacja zabytków i usługi z tym związane:

 • doradztwo inwestycyjne na terenach zabytkowych i obiektach zabytkowych;
 • przygotowywanie analiz możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych poprzedzających zakup tych obszarów;
 • opracowywanie projektów dotyczących zabytków architektury, parków, układów urbanistycznych i ruralistycznych;
 • ekspertyzy mykologiczne, ekspertyzy konserwatorskie, konstrukcyjne, wilgotnościowe;
 • prace konserwatorskie – opracowywanie ich programów;
 • renowacja zabytków ruchomych i nieruchomych;
 • uczestnictwo w imieniu zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy ochrony zabytków;
 • opinie konserwatorskie – zdobywanie ich i uzyskiwanie stosownych zezwoleń.

Usługi archeologiczne:

 • rozpoznanie archeologiczne terenów pod przyszłe inwestycje (badania AZP i geofizyczne);
 • opracowywanie wyników tych badań i opracowywanie programów prac wykopaliskowych i uzyskiwanie stosownych zezwoleń służb konserwatorskich;
 • prowadzenie archeologicznych prac wykopaliskowych poprzedzających działania inwestycyjne;
 • nadzór archeologiczny w trakcie realizacji inwestycji;
 • ratownicze badania archeologiczne – opracowywanie ich wyników i publikowanie ich oraz uzyskiwanie decyzji konserwatorskich dopuszczających tereny zbadanych stanowisk pod zabudowę;
 • konserwacja zabytków uzyskanych w trakcie badań.