ul. Cybernetyki 19B, kl.C, p.IV
02-677 Warszawa
Tel.: 695 310 103
Tel.: 602 180 466
e-mail: biuro@archaios.pl
ARCHAIOS Sp. z o.oProjekty Realizowane

1. Kamala Sp. z o.o. – doradztwo konserwatorskie przy projekcie budowlanym rewaloryzacji budynku koszar na działalność handlową i usługi oraz zabudowy w rawelinie Fortu Służew w Warszawie, zabudowa usługowo-mieszkaniowa

2. Srebrna Sp. z o.o. - doradztwo konserwatorskie w zakresie nieruchomości przy ul.Srebrnej w Warszawie

3. Euronet Sp. z o.o. - Consulting Euro-doradztwo konserwatorskie wraz ze zgodą właściwych urzędów na postawienie bankomatów w zabytkowych obszarach Warszawy, Sopotu, Wrocławia, Olsztyna

4. Biprodrzew S.A - doradztwo konserwatorsko-inwestycyjne przy rozbudowie i nadbudowie budynku przy ul.Żurawiej 32/34 w Warszawie

5. Griffin Real Estate - doradztwo konserwatorskie przy projekcie zabudowy działki przy ul. Szucha 6 w Warszawie[ oficyna pałacyku Jasia Gawrońskiego]

6. PHT Sp. z o.o. - doradztwo konserwatorskie oraz uzyskanie zgody urzędu konserwatorskiego na wymianę okien w nieruchomości przy ul Solidarności 61 w Warszawie

7. Humańska Sp. z o.o. - doradztwo konserwatorskie przy projekcie remontu nieruchomości oraz budowy budynku mieszkalnego przy ul.Humańskiej 13 w Warszawie

8. Uzdrowisko Konstancin - prowadzenie projektu remontu i rozbudowy Restauracji "Konstancja" w Konstancinie

9. Doradztwo konserwatorskie dla Diecezji Legnickiej - Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie.Projekt realizowany ze środków europejskich. Wartość projektu 40 mln PLN.

10. Doradztwo konserwatorskie dla Prawosławnej Diecezji Chełmsko-Lubelskiej - restauracja cerkwi drewnianych na Polesiu Lubelskim i Podlasiu [Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Sławatycze, Chełm, Sosnowica] - projekty realizowane ze środków MKiDN.

11. Doradztwo konserwatorskie przy restauracji najstarszych cerkwi na Ziemiach Polskich - Szczebrzeszyn,Dołhobyczów.Projekt realizowany ze środków mechanizmu norweskiego - wartość projektu 2 mln euro. » zobacz więcej

12. Opracowanie konserwatorskiego studium możliwości inwestycyjnych na terenie Fortu Blizne 3 w Warszawie z przeznaczeniem na centrum hotelowo-kongresowe z funkcją sportowo - rekreacyjną - projekt realizowany we współpracy z pracownią projektową FESTGRUPA Sp.z o.o. » zobacz więcej

13. Sobiesław Zasada S.A. salon Ferrari – Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w budynku Centrum Bankowo-Finansowego w Warszawie na potrzeby salonu samochodowego wraz z opinią konserwatora zabytków

14. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej mykologicznej budynku Pałacu w Kociszewie Gm. Grójec w.

15. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – opracowanie ekspertyzy konserwatorsko-budowlanej kolizji fragmentu fortu Zbarż z jezdnią ulicy Witrażowej w Warszawie zaproponowanie wytycznych konserwatorskich i uzgodnienie ich z konserwatorem zabytków. Prowadzenie nadzoru archeologicznego i konserwatorskigo - projekt realizowany we współpracy z pracownią projektową FESTGRUPA Sp.z o.o.

16. Miasto Stołeczne Warszawa-Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko-architektonicznej budynku kas – dawne baseny Legii

17. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - inwentaryzacja reliktów fortu Zbarż, nadzór konserwatorski i archeologiczny - projekt realizowany we współpracy z pracownią projektową FESTGRUPA Sp.z o.o.

18. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nadzor archeologiczny przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 802

19. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych - wykonanie inwentaryzacji wraz z analizą historyczną i serwisem fotograficznym odkrytych komór podczas robót na zadaniu: Przebudowa ul.Andersa-etap I – przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słowińskiego

20. Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Gdańsku - sprawowanie nadzorów archeologicznych na budowie Trasy W-Z w Gdańsku

21. Nadzór konserwatorski w czasie budowy autostrady A2 Stryków-Konotopa - we współpracy z BUDIMEX SA

22. Nadzór archeologiczny przy rozbudowie drogi krajowej S8 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa łódzkiego - we współpracy z Bilfinger Berger

23. HOCHTIEF Development Poland – badania archeologiczne pozostałości historycznej zabudowy oficyn przylegających do 1939 r. do tzw. „ Kamienicy Raczyńskich”

24. WOSiR – Warszawa - projekt rekonstrukcji wieży do skoków dawnych basenów Legii

25. Sobiesław Zasada S.A - zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego przy ul. Omulewskiej w Warszawie

26. RSM PRAGA - nadzór archeologiczny przy prowadzeniu prac ziemnych przy budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Namysłowskiej w Warszawie

27. Totalizator Sportowy Sp.z o.o. - projekty budowlane remontów 16 budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Wyścigów Konnych w Warszawie we współpracy z firmą Trendbud

28. MINISTERSTWO ZDROWIA - opracowanie programu prac konserwatorskich bramy pałacu Teppera-Duckerta [ Pod Czterema Wiatrami] usytuowanego przy ul.Długiej w Warszawie

29. AIR JURKOWSCY - ARCHITEKCI - wykonanie opracowania naukowo-historycznego dla inwestycji: budowa obiektu biurowo-usługowego na terenie Fortu Mokotów oraz uzyskanie opinni SKZ

30. Kamala Sp. z o.o. – przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych na terenie Fortu Służew w Warszawie oraz sporządzenie sprawozdania zgodnie z zaleceniami SKZ

31. Totalizator Sportowy Sp.z o.o. – wykonanie studium historyczno-konserwatorskiego, studium dostępności inwestycji oraz świadczenie usługi polegającej na doradztwie konserwatorskim dla Terenu Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie przy ul.Puławskiej

32. Mazurska Development Sp.z o.o (we współpracy Knight Frank, Richard Ellis) – doradztwo konserwatorskie, wykonanie projektu, realizacja i montaż oznakowania dla Industrial and Commercial Bank of China na budynku Griffin House przy Pl.Trzech Krzyży w Warszawie

33. Poznańska 37 Sp.z o.o. – doradztwo konserwatorskie wraz z projektowaniem oraz uzyskanie pozwoleń dla koncepcji mieszkaniowo-hotelowej dla nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków w Warszawie

34. Ministerstwo Zdrowia – projekt prac konserwatorskich Sali Kasetonowej w budynku Ministerstwa w Warszawie

35. ICON REAL ESTATE Sp. z o.o. – ratownicze badania archeologiczno-wykopaliskowe wraz z przygotowaniem działki do zabudowy na Żabim Kruku w Gdańsku

36. SGGW Warszawa - nadzór i doradztwo konserwatorskie projektu budowlanego i wykonawczego na terenie Parku Rozkosz w Warszawie

37. PHT Sp. z o.o. - wykonanie studium możliwości inwestycyjnych na terenie nieruchomości zabytkowej w Warszawie-Al.Solidarności 61

38. Doradztwo konserwatorskie przy modernizacji kamienicy zabytkowej w Warszawie-Nowogrodzka 14

39. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bieżące nadzorowanie prac konserwatorskich oraz pełny zakres doradztwa konserwatorskiego dla realizowanych projektów

40. nsMoonStudio Sp.z o.o.[Kraków] - Doradztwo konserwatorskie w zakresie pozyskania warunków zabudowy dla nadbudowy o dwie kondygnacje nieruchomości wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków w Warszawie przy ul.Nowogrodzkiej 19

41. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Doradztwo konserwatorskie w zakresie rozbudowy skrzydła północnego i południowego w budynku przy ul.Podleśnej w Warszawie, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków dla potrzeb Centrum Medycznego Mavit Sp.z o.o.

42. GDDKiA w Warszawie - Wykonanie ekspertyzy stanu zachowania poszczególnych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie zespołu architektoniczno-produkcyjnego Hosera w Pruszkowie-Żbikowie oraz ocena wpływu autostrady A2 na cmentarz parafialny w Pruszkowie-Żbikowie

43. Państwowe Muzeum Archeologiczne-Stowarzyszenie Starożytników - Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwierzy" - projekt finansowany przez EOG -mechanizm norweski [1.115 mln Pln] - doradztwo konserwatorskie

44. Prawosławna Diecezja Chełmsko – Lubelska - Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe - Konserwacja, Renowacja ,Digitalizacja Zabytkowych Cerkwi – projekt finansowany przez EOG - mechanizm norweski [12.889.942 Pln] - doradztwo i nadzór konserwatorski

45. Platige Image - Telekomunikacja Polska - opinia konserwatorska dotycząca korekty granic na terenie zabytkowym Fortu Mokotów w Warszawie.

46. Griffin Real Estate - doradztwo konserwatorskie przy projektach realizowanych w Warszawie.

47. MTPolska,Stowarzyszenie Starożytników - doradztwo i organizacja II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,Wyposażenia Archiwów,Muzeów,Biblotek "DZIEDZICTWO" oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich w Warszawie [7-9.10.2014].

48. Griffin Real Estate - doradztwo konserwatorskie oraz uzyskanie zaleceń i decyzji SKZ na wymianę drzwi drewnianych na szklane w Pałacyku przy ul.Szucha 6 w Warszawie [tzw.Pałacyk Gawrońskiego]

49. Kamala Sp.zoo - doradztwo konserwatorskie,wykonanie ekspertyz i wykonanie studium na określenie funkcji użytkowych dla Fortu Służew w Warszawie.

50. MTTargi-Stowarzyszenie Starożytników-doradztwo i organizacja III Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,Wyposażenia Archiów,Muzeów i Bibliotek ‘’ Dziedzictwo’’ oraz II Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich.5-7.10.2015

51. Warszawa.Daniłowskiego 19-Inwestor Prywatny –doradztwo konserwatorskie przy rozbiórce i budowie budynku jednorodzinnego na terenie urbanistycznym chronionym konserwatorsko[zespół zabudowy dawnej Spółdzielni Miieszkaniowej’’Zdobycz Robotnicza’’]

52. MTTargi-organizacja konferencji ‘’ Hotele w Zabytkach’’ na VIII Targach’’ World Hotel’’w Warszawie.14.10.2015

53. IT Fashion Polska- doradztwo konserwatorskie przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków w Warszawie.Powiększenie przestrzeni handlowej.[ Moliera 1].

54. Inwestor Prywatny-doradztwo w zakresie remontu budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków i realizacja projektu nowej zabudowy na części działki-Humańska 13 w Warszawie

55. Griffin Real Estate,Emilia Nieruchomości.Sp.zoo- doradztwo konserwatorskie w zakresie rozbiórki Domu Meblowego ‘’ Emilia ‘’w Warszawie wraz z jego przeniesieniem.

56. Echo Investment- doradztwo konserwatorskie w zakresie postępowania konserwatorskiego wobec budynku hotelu’’Cracowia’’ w Krakowie.Konsultacja projektu nowej zabudowy.

57. Inwestor prywatny- doradztwo konserwatorskie w zakresie zabudowy przy ul.Iwicka 1/3,Mokotowska 79, Strzelecka,Al.Jerozolimskie 97 w Warszawie

58. MTTargi-Stowarzyszenie Starożytników-doradztwo i organizacja IV Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,Wyposażenia Archiwów,Muzeów i Biblotek’’ Dziedzictwo’’ Oraz III Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

59. AFI-Złota 83.Sp.zoo- doradztwo konserwatorskie przy remoncie Kamienicy wpisanej do Rejestru Zabytków przy ul.Złotej 83 w Warszawie.

60. Kościół Starokatolicki Mariawitów- doradztwo konserwatorskie przy projekcie rewitalizacji Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku.

61. MTTargi –organizacja konferencji’’Realizacja funkcji hotelowych w obiektach zabytkowych-Współpraca architekta z konserwatorem’’ na IX Targach ‘’World Hotel’’ -14.10.2016

62. II Kongres Konserwatorów Polskich -Warszawa-Kraków.6-10 październik 2015-Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Polsce’’ Nowe Otwarcie’’współorganizator.

63. Euronet Sp.zoo- doradztwo konserwatorskie w zakresie montażu bankomatów na terenach objętych nadzorem konserwatorskim [min. Stare Miasto Warszawa,Sopot]

64. Videna Investments Sp. z o.o. – doradztwo konserwatorskie projektu Mokotowska 73 w Warszawie.

65. Budimex SA – nadzór archeologiczny nad budową drogi ekspresowej S17.

66. Dore Sp. z o.o. – doradztwo konserwatorskie przy projekcie Hoża 1 w Warszawie.

67. Polski Związek Łowiecki – ekspertyzy: mykologiczna, budowlana i wilgotnościowa budynku w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35

68. Aneo Investment Sp. z o.o. S.K. – badania archeologiczne nieruchomości w Warszawie przy ulicy Brzeskiej

69. SBM Dembud – doradztwo konserwatorskie dotyczące nieruchomości objętej postępowaniem MWKZ w Warszawie przy ulicy Stare Nalewki.

70. Marvipol – badania archeologiczne nieruchomości w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 51.

71. Inwestor prywatny Konstancin - uzyskanie konserwatorskiego pozwolenia budowlanego.

72. SGI SA – wykonanie kompleksowej opinii: historycznej, urbanistycznej, wartości kulturowych dla dawnego stadionu RKS Sarmata.

73. FRB Mal-Pol – badania archeologiczne na zamku Książąt Mazowieckich w Liwie.

74. AFI-Złota 83 Sp. z o.o. – badania archeologiczne na nieruchomości w Warszawie przy ulicy Sapieżyńskiej

75. Yawa Sp. z o.o. – badanie archeologiczne i nadzór na nieruchomości w Warszawie przy ulicy 29 Listopada 10

76. Lim Sp. z o.o. – opracowanie opinii wykluczającej cechy zabytkowe nieruchomości „Centrum Lim” w Warszawie przy Al. Jerozolimskich.

77. Vinci Immobilier Developpement Sp. z o.o. – badania archeologiczne i nadzór na nieruchomości w Warszawie przy ulicy Sapieżyńska/Bonifraterska.

78. Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. – wykonanie studium: historycznego i krajobrazowo-konserwatorskiego dla dawnego zespołu garnizonowego 48 ukraińskiego Pułku Huzarów w Sierpcu.

79. Budizol Sp. z o.o. S.K.A – doradztwo konserwatorskie przy przebudowie Pałacu Branickich i Pałacu Szaniawskich w Warszawie przy ulicy Miodowej.

80. X Point Powiśle Sp. z o.o. S.K. – badania archeologiczne na nieruchomości w Warszawie przy ulicy Szarej.

81. MA Investment Sp. z o.o. – uzyskanie zaleceń konserwatorskich dla koncepcji budynku o wysokości 100 metrów w Warszawie przy ulicy Twardej 7.

82. Lesznowola Sp. z o.o. – doradztwo konserwatorskie dotyczące zespołu dworsko-pałacowego w Zamieniu.

83. 21.02.2022 konferencją prasową dokonaliśmy podsumowania projektu ‘’Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe-konserwacja, renowacja, digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu’’ Projekt obejmował 19 obiektów cerkiewnych, finansowanych ze środków europejskich. Archaios sp. z o.o. pełnił funkcje zarządzającego projektem. Wartość projektu 25 mln zł. » zobacz więcej

84. SERENUS-BDI DEVELOPMENT - badania archeologiczne na ulicy DŁUGIEJ w Warszawie odsłaniające relikty pasażu Simonsa uszkodzonego poważnie w 1939 a także szczątkowych reliktów klasztoru i kościoła Sióstr Brygidek, pierwszej w Warszawie świątyni w stylu barokowym uwiecznionej na obrazie Canaletta z 1778 roku. Na przebadanej działce planowany jest gmach inspirowany formą przedwojennego pasażu Simonsa. » zobacz więcej

85. ETOB Sp. z o.o. – opracowanie programu prac konserwatorskich oraz doradztwo konserwatorskie dotyczące modernizacji istniejącej  zabudowy oraz wybudowanie nowej kubatury  przy al. Prymasa Tysiąclecia 48 w Warszawie.

86. SERENUS Sp. z o.o. – doradztwo konserwatorskie dla projektu inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z funkcją usługową i handlową, infrastrukturą techniczną, wjazdem, małą architekturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Bohaterów Getta w Warszawie na terenie dzielnicy Śródmieście (tzw. Pasaż Simonsa). Rejestr zabytków nr.A-884.

87. SERWAR Sp. z o.o. – doradztwo konserwatorskie na każdym etapie postępowania administracyjnego o wpis do rejestru zabytków przed urzędem MWKZ i MKiDN dla nieruchomości  przy ul. Hożej 51 w Warszawie Nieruchomość objęta włączeniem do Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. Warszawy. Dawna fabryka Towarzystwa Akcyjnego Odlewni Czcionek Samuela Olgebranda i Synów.

88. RACŁAWICKA 99 Sp. z o.o. – doradztwo konserwatorskie, konsultacje dokumentacji projektowej , przygotowywanych ekspertyz i opinii konserwatorskich dla nieruchomości Fort Mokotów w Warszawie ul. Racławicka 99. Opracowanie programu prac remontowo-konserwatorskich. Rejestr zabytków nr. A-808.

89. OHN Sp. z o.o.- – doradztwo konserwatorskie dotyczące projektu rozbudowy i przebudowy budynku istniejącego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje mieszkaniową z usługami towarzyszącymi, mieszczącego się przy ulicy Mokotowskiej 48 w Warszawie, dzielnica Śródmieście. Rejestr zabytków nr.313.

90. AGPOL S.A. – doradztwo konserwatorskie w zakresie przygotowania dokumentacji konserwatorskiej pozwalającej na otrzymanie Zaleceń Konserwatorskich dotyczących Pałacu Działyńskich w Złotowie w woj. wielkopolskim wraz z otoczeniem na potrzeby funkcji mieszkaniowo- usługowej.

91. LKR PROJEKT – opracowanie programu prac remontowo-konserwatorskich dla nieruchomości przy ul. Koziej 6 / Krakowskie Przedmieście 31 w Warszawie. Rejestr zabytków nr.A-216. Kwerenda historyczna.

92. ART GROUP – opracowanie kwerendy historycznej oraz opinii konserwatorskiej uzasadniającej wpis do rejestru zabytków nieruchomości przy ul. Podwale 25 / Długa 5 w Warszawie. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego

93. ZIELONE ZAMIENIE Sp. z o.o. – doradztwo konserwatorskie, konsultacje dokumentacji projektowej, konsultacje przygotowywanych ekspertyz i opinii konserwatorskich w procedurze wpisu do rejestru zabytków w Zamieniu.

94. SENTRA Sp. z o.o. – badania archeologiczne na terenie nieruchomości położonej w Koszanowie gm. Śmigiel, powiat kościański, woj. Wielkopolskie.

95. JHM DEVELOPMENT – doradztwo konserwatorskie dotyczące nieruchomości EC-2 przy al. Politechniki róg Wróblewskiego w Łodzi. Rejestr zabytków nr. A-378 i Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Łodzi.

96. LKR PROJEKT – doradztwo konserwatorskie w zakresie postępowania wszczętego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych budynku biurowego przy ul. Chmielnej 9 w Warszawie. Gminna Ewidencja Zabytków nr. 1336/2016, układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków nr.A-854.

97. TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. - Analiza pod względem konserwatorskim koncepcji urbanistycznej i koncepcji architektonicznej nowoprojektowanych obiektów na terenie TWKS

98. STOWARZYSZENIE STAROŻYTNIKÓW - Konsultacje dotyczące zagadnień konserwatorskich podczas badań archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

99. LKR CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. - Doradztwo konserwatorskie przy realizacji projektu remontu z elementami przebudowy pawilonu „Cepelia” w zakresie funkcji kultury w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 99/101. Rejestr zabytków a-1500 [04.02.2019]

100. SIENNA 111 SP. Z O.O. - Wykonanie programu prac remontowo-konserwatorskich pawilonu „Cepelia” położonego w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 99/101 róg Nowogrodzkiej 28/34 . Rejestr zabytków a-1500 [04.02.2019] . Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad pracami remontowymi i przebudową.

101. PW SP. Z O.O. - Badania archeologiczne w formie nadzoru w trakcie realizacji projektu budowlanego pn.” Nowy budynek plebanii -dom parafialny z garażem podziemnym” w Warszawie przy ulicy Świętej Barbary

102. SERWAR SP. Z O.O. - Wykonanie studium historycznego i krajobrazowo-konserwatorskiego w związku z zamierzoną nadbudową, przebudową i rozbudową zespołu zabudowy poprzemysłowej w Warszawie przy ulicy Hożej 51

103. AFI ZŁOTA 83 SP. Z O.O. - Wykonanie projektów i uzgodnień konserwatorskich reklamy, „ AFI HOME”, przeciwsłonecznych markiz nad okiennych i tablicy informacyjnej na kamienicy Wolfa Krongolda w Warszawie przy ulicy Złotej 83. Rejestr zabytków A-1398, GEZ WOL 20197. » zobacz więcej

104. DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SP. Z O.O. - Konsultacje w zakresie postępowania prowadzonego przez DWKZ dla inwestycji we Wrocławiu przy ulicy Osobowieckiej 114-118

105. ZUGA SP. Z O.O. - Wykonanie programu prac remontowo-konserwatorskich wnętrz kamienicy w Warszawie przy ulicy Hożej 1

106. SERENUS SP. Z O.O. - Przygotowanie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykreślenie z rejestru zabytków archeologicznych województwa mazowieckiego obiektów i nawarstwień kulturowych związanych z historycznym użytkowaniem działek w Warszawie przy ulicach Długiej i Bohaterów Getta

107. FORT MOKOTÓW 99 SP. Z O.O. - Opracowanie programu prac remontowo-konserwatorskich dotyczących Fortu Mokotów będących pozostałością zabudowy Dawnej Twierdzy Warszawa w Warszawie przy ulicy Racławickiej 99. Rejestr zabytków nr. A-808 z dnia 12.03.1973 r.